Více o mém vzdělání a praxi

5 let jsem studovala na Lékařské fakultě MU v Brně, nejprve bakalářský obor nutriční terapeut a následně navazující magisterský obor nutriční specialista.

Studium je nabité informacemi, absolvovala jsem základní předměty jako je anatomie, biochemie, chemie potravin, fyziologie a pediatrie. Dále specializované předměty jako například léčebná výživa, klinická výživa a dietologie, psychologie výživy, výživa dětí, výživa v onkologii, diabetologie, obezitologie. Výživa je tak obsáhlé téma!

Již v průběhu navazujicího studia jsem více než rok působila v nutriční poradně, kde jsem pečovala o své první klienty, tehdy jsem se ujistila, že výběr mého oboru byl opravdu správný! Práce s Vámi, mými klienty, je pro mě nabíjející, inspirující a každý Váš úspěch, je pro mě novou dávkou motivace, že má moje práce smysl. 

V průběhu studia jsem se také účastnila preventivních akcí pořádaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Působila jsem v poradně výživy dětí na Poliklinice Bílý dům a to pod záštitou Ústavu preventivního lékařství LF MU.

Po ukončení magisterského studia jsem nastoupila na pozici nutričního terapeuta ve Fakultní nemocnici Brno - zde jsem rok pracovala převážně s pacienty na oddělení chirurgie a rehabilitace. 

Jako lektor výživy jsem se účastnila pokusného ověřování projektu pro základní školy s názvem Pohyb a výživa, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Poté jsem se naplno věnovala mateřským povinnostem, po 3 letech "oddychu" jsem ale dostala příležitost se k výživě a klientům vrátit alespoň online, v průběhu druhé rodičovské dovolené jsem se tedy věnovala klientům v online nutriční poradně

V lednu 2020 jsem otevřela tuto nutriční poradnu, ve které se věnuji jak výživě preventivní, tak léčebné.

Od března 2021 působím jako nutriční terapeut ve výzkumném týmu Kardiovize 2030, který je jedním z mezinárodních výzkumných týmů FNUSA-ICRC.

 

Jsem nutriční terapeut, který říká: "Jezte!"

 • vzdělání
  - Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
 • jsem oprávněna poskytovat zdravotní služby v oboru nutriční terapeut
  Vykonávám tedy povolání nutričního terapeuta, tak, jak je definováno v § 15 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
 • zabývám se výživou preventivní i léčebnou
  - mohu Vám s výživou pomoct ve zdraví i nemoci
 • praxe v soukromé poradně i v nemocnici
  - celkově přes 8 let odborné praxe