• vzdělání
  - Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
 • jsem oprávněna poskytovat zdravotní služby v oboru nutriční terapeut
  Vykonávám tedy povolání nutričního terapeuta, tak, jak je definováno v § 15 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
 • zabývám se výživou preventivní i léčebnou
  - mohu Vám s výživou pomoct ve zdraví i nemoci
 • praxe v soukromé poradně i v nemocnici
  - celkově přes 9 let odborné praxe

Jsem nutriční terapeut, který říká: "Jezte!"

5 let jsem studovala na Lékařské fakultě MU v Brně, nejprve bakalářský obor nutriční terapeut a následně navazující magisterský obor nutriční specialista.

Studium je nabité informacemi, absolvovala jsem základní předměty jako je anatomie, biochemie, chemie potravin, fyziologie a pediatrie. Dále specializované předměty jako například léčebná výživa, klinická výživa a dietologie, psychologie výživy, výživa dětí, výživa v onkologii, diabetologie, obezitologie. Výživa je tak obsáhlé téma!

Již v průběhu navazujicího magisterského studia jsem více než rok působila v nutriční poradně, kde jsem pečovala o své první klienty, tehdy jsem se ujistila, že výběr mého oboru byl opravdu správný! Práce s Vámi, mými klienty, je pro mě nabíjející, inspirující a každý Váš úspěch, je pro mě novou dávkou motivace, že má moje práce smysl. 

V průběhu studia jsem se také účastnila preventivních akcí pořádaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Působila jsem v poradně výživy dětí na Poliklinice Bílý dům a to pod záštitou Ústavu preventivního lékařství LF MU.

Po ukončení magisterského studia jsem nastoupila na pozici nutričního terapeuta ve Fakultní nemocnici Brno - zde jsem rok pracovala převážně s pacienty na oddělení chirurgie a rehabilitace. 

Jako lektor výživy jsem se účastnila pokusného ověřování projektu pro základní školy s názvem Pohyb a výživa, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Poté jsem se naplno věnovala mateřským povinnostem, po 3 letech "oddychu" jsem ale dostala příležitost se k výživě a klientům vrátit alespoň online, v průběhu druhé rodičovské dovolené jsem se tedy věnovala klientům v online nutriční poradně Lady Noskové

V lednu 2020 jsem otevřela tuto nutriční poradnu, ve které se věnuji jak výživě preventivní, tak léčebné.

Současně s vedením vlastní poradny jsem působila jako nutriční terapeut ve výzkumném týmu Kardiovize 2030, který je jedním z mezinárodních výzkumných týmů FNUSA-ICRC, po skončení výzkumného projektu jsem před nástupem na aktuální rodičovskou dovolenou působila v obezitologické ambulanci ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a v Brně.

Nyní během rodičovské dovolené pokračuji provozování nutriční poradny Na-jez-se.