Pravidla spolupráce v nutričním poradenství

Pro efektivní spolupráci doporučuji konzultace ve frekvenci 1x měsíčně.

Je důležité, abyste jako klient(ka) vzal(a) na vědomí, že Vám nemohu pomoci, pokud by Váš cíl byl škodlivý pro Vaše zdraví. V takovém případě si vyhrazuji právo spolupráci s Vámi odmítnout nebo v ní dále nepokračovat.

Informace, které mi sdělíte v průběhu spolupráce, jsou důvěrné a já jsem vázaná mlčenlivostí, která je omezena pouze zákonnými normami.

Před započetím spolupráce Vás požádám o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, podmínky ochrany osobních údajů Vám nabídku k prostudování, případně jsou volně dostupné zde: https://najezse.com/gdpr/

Všechny údaje o Vás a poskytnutých zdravotnických službách budou uchovávány ve zdravotnické dokumentaci, jejiž vedení upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

V průběhu spolupráce budeme využívat přístroj InBody 270. Měření na něm není vhodné pro osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy. Pokud by se Vás některé z těchto omezení týkalo, je nutné, abyste mi to sdělil(a) před započetím spolupráce nebo v průběhu spolupráce ihned, co se o takové skutečnosti dozvíte, abychom měření neprováděli.

Nemohu nést žádnou odpovědnost za následky provedeného měření, pokud mě o těchto omezeních neinformujete.

Platby za služby

Měření na přístroji InBody se platí online při rezervaci termínu, při zrušení rezervace 24h před měřením se platba automaticky vrací na Váš účet.

Jednotlivé konzultace se platí v případě online konzultací převodem na účet na základě zaslané faktury, před konzultací. V případě osobních konzultací, v průběhu konzultace hotově, či okamžitým převodem na účet.

Při platbách v hotovosti budu moc ráda, pokud budete mít připravenou přesnou částku. Číslo účtu pro platby bankovním převodem je: 1455757012/3030. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno a jakou službu platíte.

Jednou uhrazené platby jsou nevratné. Konzultace v rámci balíčků jsou nepřenosné, takže je můžete využít pouze Vy, a to po dobu jejich platnosti.

Je možné, že se ceny během naší spolupráce změní, o čemž Vás případně s dostatečným předstihem informuji. Již předplacených služeb se změna samozřejmě nikdy netýká.

Doba platnosti balíčku a poukazů

  • Dárkové poukazy
    -> rok od zakoupení

Pravidla rušení konzultací

Pokud byste potřeboval(a) zrušit domluvenou konzultaci, prosím Vás o dodržení těchto pravidel:

- rezervované termíny rušte prostřednictvím rezervačního systému, případně si emailem napište o změnu termínu (termín obratem přerezervuji)

- v případě, že se na dohodnutý termín konzultace nedostavíte, bez omluvení nebo s omluvou méně než 24 hodin předem, tato konzultace bohužel propadá bez nároku na náhradu, v případě, že každou konzultaci platíte zvlášť, pak Vám za tuto neuskutečněnou konzultaci bude vystavena faktura v plné výši

- pokud dorazíte se zpožděním do 20 minut, konzultace se o tento čas zkrátí a bude končit v čase původního plánu. V případě, že dorazíte s větším zpožděním, než 20 minut, vyhrazuji si právo Vás na tuto konzultaci nepřijmout. V takovém případě konzultace propadá bez nároku na náhradu.

Náhled souhlasu se zpracováním osobních údajů: