Pravidla spolupráce v nutričním poradenství

Spolupráce se rozvíjí na základě dohody uzavřené mezi mnou (poskytovatelem zdravotnicích služeb) a Vámi (klientem/klientkou).

Pro efektivní spolupráci doporučuji konzultace ve frekvenci 1x 14 dní až 1x měsíčně.

Je důležité, abyste jako klient(ka) vzal(a) na vědomí, že Vám nemohu pomoci, pokud by Váš cíl byl škodlivý pro Vaše zdraví. V takovém případě si vyhrazuji právo spolupráci s Vámi odmítnout nebo v ní dále nepokračovat.

Informace, které mi sdělíte v průběhu spolupráce, jsou důvěrné a já jsem vázaná mlčenlivostí, která je omezena pouze zákonnými normami.

Před započetím spolupráce Vás požádám o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, podmínky ochrany osobních údajů Vám nabídku k prostudování, případně jsou volně dostupné zde: https://najezse.com/gdpr/

Všechny údaje o Vás a poskytnutých zdravotnických službách budou uchovávány ve zdravotnické dokumentaci, jejiž vedení upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

V průběhu spolupráce budeme využívat přístroj InBody 270. Měření na něm není vhodné pro osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy. Pokud by se Vás některé z těchto omezení týkalo, je nutné, abyste mi to sdělil(a) před započetím spolupráce nebo v průběhu spolupráce ihned, co se o takové skutečnosti dozvíte, abychom měření neprováděli.

Nemohu nést žádnou odpovědnost za následky provedeného měření, pokud mě o těchto omezeních neinformujete.

Platby za služby

Jednotlivé konzultace se platí hotově ihned po skončení konkrétního setkání. Balíčky služeb lze zaplatit hotově nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem se balíček platí před první konzultací.

Při platbách v hotovosti budu moc ráda, pokud budete mít připravenou přesnou částku. Číslo účtu pro platby bankovním převodem je: 1455757012/3030. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno a jakou službu platíte.

Jednou uhrazené platby jsou nevratné. Konzultace v rámci balíčků jsou nepřenosné, takže je můžete využít pouze Vy, a to po dobu jejich platnosti.

Je možné, že se ceny během naší spolupráce změní, o čemž Vás případně s dostatečným předstihem informuji. Již předplacených služeb se změna samozřejmě nikdy netýká.

Doba platnosti balíčku a poukazů

  • Nutriční péče - krátkodobá
    3 měsíce od první konzultace
  • Nutriční péče - dlouhodobá
    6 měsíců od první konzultace
  • Dárkové poukazy
    půl roku od zakoupení

Pravidla rušení konzultací

Pokud byste potřeboval(a) zrušit domluvenou konzultaci, prosím Vás o dodržení těchto pravidel:

- prosím Vás o telefonické zrušení minimálně 24 hodin předem

- v případě, že se na dohodnutý termín konzultace nedostavíte, bez omluvení nebo s omluvou méně než 24 hodin předem, tato konzultace bohužel propadá bez nároku na náhradu, v případě, že každou konzultaci platíte zvlášť, pak Vám za tuto neuskutečněnou konzultaci bude vystavena faktura v plné výši.

- pokud dorazíte se zpožděním do 20 minut, konzultace se o tento čas zkrátí a bude končit v čase původního plánu. V případě, že dorazíte s větším zpožděním, než 20 minut, vyhrazuji si právo Vás na tuto konzultaci nepřijmout. V takovém případě konzultace propadá bez nároku na náhradu.

Dohodu a souhlas, které Vám předložím k podpisu před zahájením spolupráce, si můžete již nyní stáhnout a seznámit se tak v klidu s jejím obsahem.